Project Tracking

voor dansmakers en amateurdansers

Wat is het idee achter Tracking?

trackingEen track is een spoor, het suggereert beweging en ontwikkeling. De naam verwijst naar het maakproces, het spoor dat je volgt om tot een dans of bewegingstheater te komen.

Wat gaan we doen?

In een periode van 10 weken ga je als dansmaker aan de slag met jouw idee en dansers en werk je toe naar een korte presentatie voor publiek.
Om de 2 weken organiseert het DCH op 5 zondagmiddagen een bijeenkomst. Deze middagen worden begeleid door Tineke Feijen, theatervormgever en trainer. Tineke: “Mijn kracht zit in dewisselwerking tussen vorm en inhoud. In een bijzondere manier van creatief denken. Mijn passie zit in wat het oplevert: mensen die open gaan – mensen die gezien worden.” Zij zal de deelnemers begeleiden in het kijken naar de stukken, het geven van objectieve feedback en het delen van inspiratie, kennis en ideeën. Na 10 weken sluiten we het project af met presentaties in theater Het Pakhuis in Hoorn. Data in 2016: 17-01, 31-01, 14-02, 28-02, 13-03, 20-03

zondag 22 november 2015 inspiratiedag: mini Tracking
Dé gelegenheid om te kijken en te ervaren of je mee wilt gaan doen aan het project.

Groepen, dansers, spelers, docenten, makers, iedereen is welkom om op deze dag anderen te ontmoeten en een idee te krijgen wat het project in kan houden, met wie je het leuk vindt om eventueel te gaan werken en wat de ander voor je kan betekenen. Deelname is vrijblijvend. Aan het eind van de dag zullen we inventariseren wie mee wil doen met het project.

Gedurende de dag worden er groepjes samengesteld, die een thematische opdracht krijgen en daarmee aan het dansen gaan. Na een feedback ronde o.l.v. Tineke Feijen is er gelegenheid om verder te werken De dag eindigt met gezamenlijk kijken naar het ontstane werk. Daarnaast kun je op deze dag al je vragen stellen en informatie krijgen.

Datum: 22 november 2015
Tijd: 11.00 – 16.30 ( inloop v.a. 10.30 )
Plaats: De Blauwe Schuit, Vredehofstraat 7A, Hoorn
Kosten: € 50,-

Meer informatie en aanmelden: danserscollectief@live.nl