Dansproject TRACKING

Voor dansmakers en amateurdansers

Een track is een spoor, het suggereert beweging en ontwikkeling. De naam verwijst naar het maakproces, het spoor dat je volgt om tot een dans of bewegingstheater te komen.

schilderij-dans-DCH-xposure

schilderij: Anja Bulthuis

Wat gaan we doen?
In een periode van 10 weken ga je als dansmaker/danser(s) aan de slag met jouw/jullie idee en werk je toe naar een korte presentatie voor publiek.
Om de 2 weken organiseert het DCH op 5 zondagmiddagen een bijeenkomst. Deze middagen worden begeleid door Tineke Feijen, theatervormgever en trainer. Tineke: “Mijn kracht zit in de wisselwerking
tussen vorm en inhoud. In een bijzondere manier van creatief denken. Mijn passie zit in wat het oplevert: mensen die open gaan – mensen die gezien worden.”
 Zij zal de deelnemers begeleiden in het kijken naar de stukken, het geven van objectieve feedback en het delen van inspiratie, kennis en ideeën. Na 10 weken sluite
n we het project af met presentaties in theater Het Pakhuis in Hoorn.

trackingData in 2016: 17-01, 31-01, 14-02, 28-02, 13-03, 20-03

Bijdrage: € 80,- zowel voor dansers als dansmakers. Dit bedrag gebruiken wij voor het huren van de oefenruimtes in de Blauwe Schuit, theater Het Pakhuis en de gastdocent. Bij meer dan 10 deelnemers kunnen we hiervan eventueel nog benodigdheden voor de presentaties bekostigen.

Voorwaarden: Het DCH zal voor de twee wekelijkse bijeenkomsten oefenruimtes in de Blauwe Schuit huren. In de tussenliggende week zorg je zelf (met je eventuele groepje ) voor repetitie ruimte.

INSCHRIJVEN
Je kunt inschrijven via email naar danserscollectief@live.nl. Laat ook weten of je als danser of dansmaker mee wilt doen, of je een eigen groepje dansers hebt of misschien wil je aansluiten bij andere dansers en/of makers.
Voor meer informatie kun je bellen met Cynthia van Tuijl 06 51792187 of mailen naar danserscollectief@live.nl.