Na een succesvolle Tracking 1, is hier dan Tracking 2!

M-7667-2Afgelopen jaar sloten wij het project Tracking 1 af met een kijkje in ons maakproces. 4 dansmakers en 12 dansers presenteerden hun dansresultaten in theater het Pakhuis in Hoorn. Dit smaakte naar meer.

Wat gaan we doen in Tracking 2?
Een track is een spoor, het suggereert beweging en
ontwikkeling. De naam verwijst naar het maakproces, het spoor dat je volgt om tot een dans of bewegingstheater te komen. In een periode van 10 weken gaan dansmakers en dansers aan de slag en werken we toe naar M-7748-5een korte presentatie voor publiek. Om de 2 weken organiseert het DCH op 5 zondagmiddagen een bijeenkomst.
Deze middagen worden begeleid door Tineke Feijen, theatervormgever en trainer. Tineke: “Mijn kracht zit in de wisselwerking tussen vorm en inhoud. In een bijzondere manier van
creatief denken. Mijn M-7617-2passie zit in wat het oplevert: mensen die open gaan – mensen die gezien worden.” Zij zal de deelnemers begeleiden in het kijken naar de stukken, het geven van objectieve feedback en het delen van inspiratie, kennis en ideeën. Na 10 weken sluiten we het project af met presentaties in theater Het Pakhuis in Hoorn.

ZONDAG 20 NOVEMBER INSPIRATIEDAG:
MINI TRACKING
Dé gelegenheid om te kijken en te ervaren wat Tracking inhoudt.

M-7915Groepen, dansers, spelers, docenten, makers, iedereen is welkom om op deze dag anderen te ontmoeten en een idee te krijgen wat het project kan inhouden, met wie je het leuk vindt om eventueel te gaan werken en wat de ander voor je kan betekenen. Deelname is vrijblijvend. Aan het eind van de dag zullen we inventariseren wie mee wil doen met het project.

Gedurende de dag worden er groepjes samengesteld, die een thematische opdracht krijgen en daarmee aan het dansen gaan. Na een feedback ronde o.l.v. Tineke Feijen is er gelegenheid om verder te werken De dag eindigt met gezamenlijk kijken naar het ontstane werk. Daarnaast kun je op deze dag al je vragen stellen en informatie krijgen.

Waar: Blauwe Schuit, Vredehofstraat 7A Hoorn
Wanneer: 20 november 2016
Tijd: 11.00-16.30
Informatie en opgave: danserscollectief@live.nl

Kosten: 50,-. Wij vinden dat geld geen belemmering mag zijn voor dans. Voor mensen met een minimum inkomen geldt dat zij reductie kunnen krijgen. Neem daarvoor contact op met Carlijn Visser via danserscollectief@live.nl

De data voor de bijeenkomsten in 2017 zijn: zondag 22 jan, 5 en 19 febr, 5 en 19 maart Presentaties in Theater het Pakhuis: zondag 2 april Belichtingsdatum: woe. 29 maart

Daarna gaat het project verder met Een Historische Tracking. Hier lees je daar meer over.