spoor 1: geschiedenis verzamelen

Het TRACKING proces voor dansers en dansmakers is inmiddels in volle gang. De vier groepjes hebben in de periode tussen de 1e en de 2e bijeenkomst, als onderzoeksvraag het thema ‘geschiedenis’ mee gekregen. Een breed begrip met veel mogelijkheden.

Dans in stukjes
De dansmakers hebben hun 1e presentatie in stukjes gehakt en zijn per stukje aan het werk gegaan. Een extra opdracht is het toevoegen van 1 ruimte-element en dit koppelen aan 1 stukje dans. Hoe verandert de dans, wat onstaat er?

Bij de volgende bijeenkomst wordt een eerste koppeling met de muzikanten tot stand gebracht, daarna zal het thema geschiedenis terugkomen. Als voorloper op het werken op locatie.

Foto’s: Henk Erich